gallery/tải xuống

Vừa qua ngày 06/08/2020, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa đã thực hiện phát quà cho toàn bộ Công nhân viên đang làm việc tại công ty.

Mặc dù thời tiết có chút không ủng hộ nhưng CNV cũng phối hợp đội mưa nhận quà, và cuối cùng buổi phát quà cũng diễn ra thành công.

Hơn 21 tấn gạo "Thơm lài" và hơn 2400 thùng mì "Gấu đỏ" đã được trao đến tận tay toàn bộ công nhân viên.

TIỀN THƯỞNG GẮN BÓ 5 NĂM
gallery/6b2608647801885fd110

Chèn nội dung ở đây

Chèn nội dung ở đây

gallery/3c5b97bae7df17814ece

Chèn nội dung ở đây

Admin

26/12/2020

Chèn nội dung ở đây

Chèn nội dung ở đây

gallery/9d86b0fec09b30c5698a

Chèn nội dung ở đây

gallery/52948a1ef87b0825516a

Chèn nội dung ở đây

gallery/dcb84f883cedccb395fc

Chèn nội dung ở đây

gallery/a315e9bf99da698430cb
gallery/b1099c14ec711c2f4560
gallery/17244b113b74cb2a9265
gallery/13af8e4bfc2e0c70553f

Chèn nội dung ở đây

gallery/f59bc269b00c4052191d
gallery/14f1fa148871782f2160

Chèn nội dung ở đây

Chèn nội dung ở đây