Tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón tết 2022

Ngày 24/01/2022 vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn lao động thị xã Tân Uyên đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không về quê đón tết

2022

1/24/20221 min read

Ngày 24/01/2022 vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn lao động thị xã Tân Uyên đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không về quê đón tết