Phát quà hỗ trợ dịch Covid-19

Vừa qua ngày 06/08/2020 , BCH Công đoàn cơ sở công ty TNHH Đại Hoa đã thực hiện phát quà cho toàn bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty

2020

8/6/20201 min read

Mặc cho thời tiết có chút không ủng hộ nhưng CNV cũng phối hợp đội mưa nhận quà, và cuối cùng buổi phát quà vẫn diễn ra thành công
Hơn 21 tấn gạo "Thơm lài" và hơn 2400 thùng mì "Gấu đỏ" đã được trao đến tận tay toàn bộ CNV