Lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2022

Ngày 09/05/2022 Trung tân bồi dưỡng chính trị tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

2022

9/5/20221 min read

Ngày 09/05/2022, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khỏa 7 năm 2022 cho các đối tượng là đoàn viên ưu tú. Đối với các học viên khẳng định việc được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng nhận thức về Đảng là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng.