Ngày hội đoàn viên công đoàn năm 2022

Ngày 24/09 vừa qua BCH Công đoàn dã hưởng ứng ngày hội đoàn viên công đoàn với hội thi thời trang tái chế với chủ đề bảo vệ môi trường. Bên cạnh cuộc thi còn các các gian hàng bình ổn giá cho NLĐ mua sắm

2022

8/15/20221 min read