Hoạt động phúc lợi đoàn viên

CĐCS Công ty TNHH Đại Hoa hưởng ứng tháng Công nhân năm 2024 với chuỗi hoạt động trong tháng 5 bao gồm phát bữa sáng, phát sữa tươi, phát gạo cho toàn thể đoàn viên Công đoàn

2024

5/25/20242 min read

CĐCS Công ty TNHH Đại Hoa hưởng ứng tháng Công nhân năm 2024 với chuỗi hoạt động trong tháng 5 bao gồm phát bữa sáng, phát sữa tươi, phát gạo cho toàn thể đoàn viên Công đoàn

Ngày 04/05/2024 BCH đã tiến hành phát bữa sáng công đoàn bao gồm bánh mỳ, bánh bao, xôi mặn cho toàn thể công nhân viên tại nhà ăn công ty, mỗi phần ăn sáng trị giá 15.000đ

Ngày 11/05/2024 BCH đã tiến hành phát sữa tươi, mỗi đoàn viên công đoàn được nhận 1 lốc 4 hộp sữa tươi tại cổng công ty

Ngày 18/05/2024 BCH đã tiến hành phát bữa ăn sáng hamburger KFC tại nhà ăn công ty, mỗi phần ăn trị giá 45.000đ

Kết thúc chuỗi hoạt động trong tháng 5, ngày 25/05/2024 BCH đã tiến hành phát mỗi đoàn viên 5kg gạo tại công ty