Gói quà yêu thương

2021

11/1/20211 min read

Nhằm hỗ trợ anh chị em công nhân viên sau kỳ nghỉ dịch kéo dài, cũng như khuyến khích mọi người còn đang ở quê nhà quay lại làm việc
Ban chấp hành công đoàn kết hợp cùng ban lãnh đạo công ty trao tặng "Gói quà yêu thương" vào ngày 01/11/2021 với điều kiện như sau:
- Công nhân viên nhận việc trước ngày 30/09/2021
- Có đi làm trong ngày phát quà
Lưu ý: không chấp nhận trường hợp nhờ người khác lãnh thanh