Đại hội Đại biểu Công đoàn Đại Hoa

Sáng ngày 04/12/2022 BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028.

2022

12/4/20226 min read

  • Về phía CĐ cấp trên có sự hiện diện của:

  • Đ/c Lưu Thị Tuyết Trinh – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Tân Uyên

  • Đ/c Lê Minh Hoàng – Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Tân Uyên

  • Về phía lãnh đạo công ty có sự hiện diện của:

  • Bà Cindy Giám đốc công ty TNHH Đại hoa

  • Bà Amies Trưởng nghành thâm niên phòng nhân sự công ty TNHH Đại Hoa

Đại diện Liên đoàn lao động thị xã Tân Uyên và đại diện ban lãnh đạo công ty TNHH Đại Hoa ngồi tại bàn đại biểu

Các phần nghi thức thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Đại diện Liên đoàn lao động thị xã Tân Uyên và đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Đại Hoa tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Đ/c Võ Thị Lệ Tuyền thay mặt Đoàn chủ tịch Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đ/c Trần Thị Liên giới thiệu dự kiến nội dung chương trình làm việc

Để làm rõ hơn kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS Công ty TNHH Đại Hoa lần thứ I nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiếp tục định hướng cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đ/c Nguyễn Phúc Hậu - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 của CĐCS Công ty TNHH Đại Hoa

Tiếp theo, đ/c Phạm Thị Diễm Châu, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Đại Hoa , nhiệm kỳ 2018 - 2023 về quá trình tổ chức chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua

Phần thảo luận văn kiện Đại Hội có 3 đại biểu đặt ra 3 câu hỏi cho đoàn Chủ tịch về các vấn đề mà đa số đoàn viên công đoàn quan tâm

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đ/c Nguyễn Phúc Hậu đã trả lời các câu hỏi của các đại biểu tham dự và nhận được sự đồng tình của tất cả đại biểu

Đ/c Lưu Thị Tuyết Trinh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên phát biểu chỉ đạo và định hướng cho hoạt động CĐCS Công ty TNHH Đại Hoa trong những năm tới và đ/c Nguyễn Phúc Hậu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đ/c Lê Mạnh Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày Đề án và danh sách dự kiến nhân sự ứng cử Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Đại Hoa lần thứ II nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đ/c Trần Khánh Linh - Trưởng Ban bầu cử lên thông qua “Nguyên tắc, thể lệ và điều kiện trúng cử Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Đại Hoa lần thứ II nhiệm kỳ 2023 – 2028 và điều kiện trúng cử Đại biểu dự đại hội cấp trên

Trong thời gian chờ Ban bầu cử làm công tác kiểm phiếu là hai tiết mục văn nghệ do bộ phận Gia công đế và bộ phận QC thể hiện, sau đó Đại hội nghỉ giải lao

Các thành viên ban bầu cử tiến hành phát phiếu bầu cho đại biểu chính thức thực hiện quyền dân chủ của mình

Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đ/c Trần Thị Diệu Huyền - Thư ký đại hội báo cáo trước Đại hội nội dung dự thảo Nghị Quyết Đại hội CĐCS Công ty TNHH Đại Hoa lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đ/c Lê Minh Hoàng – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên phát biểu bế mạc Đại hội