Mức lương: 7-10 triệu

Yêu cầu: tiếng Hoa hoặc tiếng Anh

               :Ưu tiên có kinh nghiệm

Hạn cuối nộp HS: 30/12/2022

Mức lương: 7-10 triệu

Yêu cầu: tiếng Hoa thành thạo

               :Ưu tiên có kinh nghiệm

Hạn cuối nộp HS: 30/12/2022

Mức lương: 7-9 triệu

Yêu cầu: tuổi từ 18-40, sức khỏe tốt

               :Đọc viết thành thạo

Hạn cuối nộp HS: 30/12/2022

Mức lương: 7-10 triệu

Yêu cầu: tiếng Hoa hoặc tiếng Anh

               :Ưu tiên có kinh nghiệm

Hạn cuối nộp HS: 30/12/2022

gallery/hot
gallery/hot
gallery/hot
gallery/hot
gallery/hot

Mức lương: 8-15 triệu

Yêu cầu: Kinh nghiệm 5 năm trở lên

               :Chịu được áp lực công việc

Hạn cuối nộp HS: 30/12/2022