gallery/tải xuống

Để cảm ơn sự gắn bó và cống hiến cùng công ty trong thời gian 5 năm vừa qua, đồng thời khuyến khích mọi người tiếp tục làm việc và gắn bó với công ty trong thời gian sắp tới.

Ngày 30/12 vừa qua công ty đã tiến hành tặng quà gắn bó trị giá 1.000.000đ cho những anh chị em công nhân viên đã có thời gian gắn bó từ năm 2015 đến 2020.

Mong rằng với món quà này sẽ phần nào tạo động lực cho toàn thể công nhân viên còn lại tiếp tục làm việc và gắn bó với công ty lâu hơn nữa.

TIỀN THƯỞNG GẮN BÓ 5 NĂM
gallery/6b2608647801885fd110

Tập thể khối văn phòng DH1 và DH3

Tập thể bộ phận quản lý chất lượng DH2QC

gallery/3c5b97bae7df17814ece

Tập thể bộ phận kỹ thuật mẫu DH3TD

Admin

31/12/2020

Tập thể bộ phận gia công đế DH4SF

Tập thể bộ phận bảo trì DH4MM

gallery/9d86b0fec09b30c5698a

Tập thể may khâu xưởng D DH4ST

gallery/52948a1ef87b0825516a

Tập thể thành hình xưởng D DH4AS

gallery/dcb84f883cedccb395fc

Tập thể may khâu xưởng D DH4ST

gallery/a315e9bf99da698430cb
gallery/b1099c14ec711c2f4560
gallery/17244b113b74cb2a9265
gallery/13af8e4bfc2e0c70553f

Tập thể may khâu xưởng D DH4ST

gallery/f59bc269b00c4052191d
gallery/14f1fa148871782f2160

Tập thể thành hình xưởng C DH4SA

Tập thể xưởng in ép DH4PR