gallery/5500ae394cf6ce71ce7380469473fd8b_1007x270
Họ Tên  
Số Thẻ  
Mã Bộ Phận  
Ngày yêu cầu  
Bài Hát Yêu Cầu  
Ca Sỹ Thể Hiện  
Lời Chúc  
THƯ YÊU CẦU QUÀ TẶNG ÂM NHẠC
gallery/lrjzld2x7gpf1tnyehwu-50009

STT

Người Yêu Cầu

Số Thẻ

Bài Hát Yêu Cầu

Ngày Phát(Dự Kiến)

Trạng Thái

1

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

12687

Định Duyên

13/01/2021

2

Võ Thị Thu Hoài

12555

Tết Xa

13/01/2021

3

Cao Chí Vĩ

14807

Chuyện Cũ Mình Bỏ Qua

30/12/2020

4

Phạm Thành Linh

10277

Tìm Lại Bầu Trời

16/12/2020

5

Lâm Thị Thu Nga

06262

Nỗi Lòng Xa Xứ

16/12/2020

gallery/25b3bb284e6dbe33e77c
gallery/25b3bb284e6dbe33e77c
gallery/25b3bb284e6dbe33e77c
gallery/25b3bb284e6dbe33e77c
gallery/25b3bb284e6dbe33e77c