Liên hệ

Hãy liên hệ với công ty khi bạn có nhu cầu hay thắc mắc

Tên  
Email  
Thư  

Địa chỉ

Công ty TNHH Đại Hoa

Đường Uyên Hưng 42, Khu Phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương


Điện thoại:

0931.200.442

0274.3642.773

Số nội bộ:

- Tuyển dụng: 22088      - Đặt hàng: 28039

- Bảo hiểm: 22055          - Nghiệp vụ: 29038

- Công lương: 28058      - Kế toán: 22045
- Công đoàn: 22078       - Khai triển: 28035

E-mail

DH-HR006@spg-sportsgear.com