NHẰM ĐEM LẠI CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THÂN THIỆN NHẤT, BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY LUÔN CHÚ TRỌNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI, THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN ANH CHỊ EM CÔNG NHÂN VIÊN
gallery/z4024469518839_38cfbb0210c077e33275e65e8bd71aa1