gallery/happy-birthday-background_1344-43

Đi đôi với việc sản xuất là chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho toàn thể công nhân viên. Hàng tháng BCH Công đoàn cơ sở công ty tiến hành tặng quà cho đoàn viên có sinh nhật trong tháng.

Mỗi phần quà bao gồm 2 ly sứ nhãn hiệu Minh Long, phần quà tuy nhỏ nhưng lại mang giá trị tinh thần vô cùng to lớn

Việc đến tận nơi làm việc để tặng quà cho công nhân sẽ tạo sự gần gũi hơn giữa người lao động và ban lãnh đạo công ty. Góp phần giữ chân người lao động ở lại gắn bó lấu dài với công ty.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN

Admin

04/05/2019