gallery/img_2098

Vừa qua, Ban Giám Công ty TNHH ĐẠI HOA đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình công nhân viên của công ty.

BAN LÃNH ĐẠO THĂM HỎI CÔNG NHÂN VIÊN
gallery/img_2097

Anh Nguyễn Huy hiện đang là Tổ trưởng bộ phận thành hình của công ty. Là một trong những công nhân viên đã cùng công ty trải qua biết bao thay đổi từ những ngày đầu tiên thành lập.

gallery/img_2073

Anh Nguyễn Huy hiện đang là Tổ trưởng bộ phận thành hình của công ty. Là một trong những công nhân viên đã cùng công ty trải qua biết bao thay đổi từ những ngày đầu tiên thành lập.

Mỗi gia đình đã được nhận một suất quà. Trước sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, các anh chị em được công ty thăm hỏi đã rất xúc động, cảm ơn và hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giá trị vật chất tuy không nhiều, nhưng sự quan tâm kịp thời của Ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong Công ty đối với những hộ gia đình công nhân viên đã có ý nghĩa rất lớn trong việc cổ vũ, động viên tinh thần đối với người lao động, giúp họ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.