Liên hệ

Hãy liên hệ với công ty khi bạn có nhu cầu hay thắc mắc

Tên  
Email  
Thư  

Địa chỉ

Công ty TNHH Đại Hoa

Tỉnh lộ 745, Phường Uyên Hưng

Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Việt Nam

Điện thoại:

0931.200.442

0274.3642.773

E-mail

HR-Hoang@daihoavn.com