gallery/christmas-tree-red-gold

Giáng sinh là một ngày lễ lớn của Thiên ChúaGiáo. Ban lãnh đạo công đoàn công ty đã thăm hỏi động viên anh chị e công nhân viên nhân ngày lễ này.

gallery/img_2100

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

gallery/img_2101
gallery/img_2141
GIÁNG SINH ẤM ÁP 2016